Bielany

Bielany to jedna z dzielnic Warszawy, która zajmuje obszar 32,3 km² i posiada około 136 tysięcy mieszkańców.

bielany

Zanim nastąpił ostatni podział administracyjny Warszawy (1994 r.), Bielany były gminą i wchodziły w skład dzielnicy Żoliborz. Dziś stanowią autonomiczną dzielnicę i jedną z najbardziej zielonych części stolicy.

Bielany graniczą z Żoliborzem (od południa) oraz z Bemowem (od zachodu). Północna granica Bielan stanowi równocześnie północną granicę Warszawy, zaś wschodnią granicę tej części stolicy wyznacza Wisła.

Bielany dzielą się na:

 • Chomiczówkę,
 • Radiowo,
 • Wrzeciono,
 • Stare Bielany,
 • Piaski,
 • Młociny,
 • Hutę,
 • Las Bielański,
 • Wólkę Węglową,
 • Słodowiec,
 • Wawrzyszew,
 • Placówkę,
 • Marymont-Rudę,
 • Marymont-Kaskadę.

Nazwa „Bielany” najprawdopodobniej wywodzi się od: białych piasków; białych habitów kamedułów; najstarszego zabytku tej części Warszawy, czyli białego koloru klasztoru oo. Kamedułów.

Historia tej jednej z dzielnic Warszawy sięga 1639 roku, kiedy to król Władysław IV dał początek nazwie Bielany i ufundował na tym terenie zakon kamedulski. Powstała tu także podmiejska posiadłość królowej Marii Kazimiery na Marymoncie. Szczątki północnej części zwierzyńca pałacowego do dziś można zobaczyć na Bielanach. Podobnie jest z reliktami zespołu rezydencjonalnego Henryka Brühla w Młocinach. W1883 roku zaczął tu powstawać podwójny pierścień fortów, który przekształcił Warszawę w miasto-twierdzę. Wówczas na terenie Bielan Rosjanie wystawili dwa obiekty: Fort I i Fort II. Kiedy w 1915 roku wojska rosyjskie ustąpiły, to pola Bielańskie straciły swoje znaczenie militarne. W czasie II wojny światowej na terenie Bielan działała grupa "Kampinos" Armii Krajowej. Po zakończeniu działań wojennych straty w zabudowie były niewielkie, lecz wysiedlono wszystkich mieszkańców Bielan. W 1951 ponownie poszerzono granicę miasta, zaś Bielany włączono do dzielnicy Żoliborz. Od 16 czerwca 1994 Bielany stanowiły odrębną, samorządną gminę, zaś od 2002 roku – są jedną z osiemnastu dzielnic Warszawy.

Na Bielanach można znaleźć takie zabytki jak:

 • zespół pałacowo-parkowy,
 • cmentarz Żołnierzy Włoskich,
 • Klasztor oo. Kamedułów,
 • Kościół pw. św. Marii Magdaleny,
 • forty Twierdzy Warszawa z II poł. XIX w.: zachowany w postaci szczątkowej Fort I ("Bielany") i Fort II ("Wawrzyszew").

  Innymi atrakcjami są także:

 • pobliski Kampinoski Park Narodowy,
 • zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Olszyna",
 • zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dęby Młocińskie",
 • rezerwat przyrody – Las Bielański,
 • Park Młociński,
 • Las im. Samuela Lindego,
 • Las Młociński.